O szkole

Szanowni Państwo, z radością informujemy, iżMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich „Rozwój Spółki poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii diagnostycznej i szkoleniowej z zastosowaniem ultrasonografii w diagnostyce obrazowej”

Celem projektu jest wdrożenie innowacji w diagnostyce oraz w szkoleniach.

Efektem realizacji projektu będzie:

1. Wprowadzenie innowacyjnych i mało inwazyjnych metod diagnostycznych oraz poszerzenie zakresu badań diagnostycznych wykonywanych przez specjalistów dzięki zakupionej aparaturze medycznej, a także skrócenie czasu oczekiwania na badania.

2. Wprowadzenie innowacyjnych metod szkoleniowych dla uczestników kursów poprzez wykorzystanie nowoczesnego systemu audiowizualnego pozwalającego na prezentowanie zaawansowanych badań pokazowych, pełną integrację z aparaturą ultrasonograficzną oraz poszerzenie ich o dodatkowe dziedziny szkoleń dla lekarzy specjalności, takich jak : radiologia, ginekologia, onkologia, ortopedia, chirurgia naczyniowa, endokrynologia, a także zwiększenie liczby kursantów.

 

Całkowita wartość projektu: 2 653 569,98 zł
Wydatki kwalifikowalne : 2 428 814,80 zł
Dofinansowania z UE : 1.092.966,00 zł

Dzięki powyższej inwestycji Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została doposażona
w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.

Zapraszamy do obejrzenia

Ważne dokumenty:
Regulamin szkoleń

Certyfikaty

Facebook
Instagram
Tiktok