MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Rozwój Spółki poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szkoleniowej, terapeutycznej i diagnostycznej z zastosowaniem zaawansowanych technik ultrasonografii w dobie kryzysu zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19.”

Celem projektu jest zastosowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej rozszerzenie oferty Spółki o nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, terapeutyczne i diagnostyczne.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności Spółki, optymalizacja pracy w poszczególnych gabinetach, dostosowanie usług Spółki do nowych warunków wywołanych pandemią SARS-CoV-2

 

Wartość projektu: 549 879,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 400 015,10 PLN

Facebook
Instagram
Tiktok