Kursu 113 Znieczulenie całkowicie dożylne ( TIVA TCI ) w praktyce

Informacje o kursie

Krótki opis

Znieczulenie całkowicie dożylne (TIVA TCI) w praktyce, czyli jak znieczulać dobrze, bezpiecznie i „na czasie”

Znieczulenie całkowicie dożylne (TIVA TCI) nie jest popularną metodą znieczulenia ogólnego w Polsce, w przeciwieństwie do krajów skandynawskich i anglosaskich, gdzie jest tak samo lub bardziej cenione aniżeli anestezja wziewna. Jest to spowodowane niską świadomością lekarzy anestezjologów co do przydatności tego znieczulenia, a także całkowitym brakiem szkoleń w tym zakresie. Przeciwnicy tej metody uważają również, że podczas stosowania tego rodzaju znieczulenia dochodzi znacznie częściej do śródoperacyjnego powrotu świadomości (ŚPŚ). Narodowy audyt przeprowadzony w Wielkiej Brytanii (NAP5) dotyczący tego zjawiska pokazał dobitnie to, że mała wiedza lekarzy anestezjologów na temat tego jak stosować anestezję całkowicie dożylną, jest główną przyczyną ŚPŚ, a nie słabość tej techniki znieczulenia. Wychodząc Państwu naprzeciw pragniemy zaproponować udział w praktycznym kursie, który pozwoli uzupełnić i ugruntować wiedzę na temat TIVA TCI, a program praktyczny oparty na brytyjskich wytycznych skutecznie Państwa przekona do stosowania tej metody znieczulenia w codziennej praktyce.

 • Ilość przyznawanych punktów edukacyjnych: 10
 • Ilość przyznawanych punktów PTU: 10
 • Kurs 113 / 14.05.2022
 • 14.05.2022 – sobota 9:00 – 18:00
 • Koszt kursu: 1300 zł
 • Kompleksowa usługa szkoleniowa zawiera: część merytoryczną, praktyczną, posiłki, przerwy kawowe oraz materiały edukacyjne.

Prowadzący

miniaturka-zdjecia

dr. n med. Monika Willand-Słaboń

Prowadząca

Plan dnia

Sobota

 1. Farmakokinetyka i farmakodynamika propofolu i remifentanylu, stężenie osoczowe i efektorowe, opis modeli Schnider’a, Marsh’a, Minto;
 2. Omówienie NAP5, monitorowanie stanu świadomości; (1,5h)
 3. Wskazania do TIVA TCI;
 4. Wybór modelu w zależności od wieku, obciążeń pacjenta (ASA), ryzyka zabiegu: chirurgia- w tym ginekologia i urologia, laryngologia, neurochirurgia, chirurgia dziecięca, chirurgia jednego dnia, sedacja;
 5. TIVA TCI i „cancer recurrence” czyli znieczulenie w onkologii; (1,5h)
 6. TIVA TCI i anestezja regionalna- „to naprawdę działa” (ESP block, RSB block, QLB block);
 7. Ćwiczenia praktyczne z użyciem USG; (1,5h)
 8. Omówienie pomp infuzyjnych i innych niezbędnych sprzętów do prowadzenia TIVA TCI;
 9. Pułapki TIVA TCI;
 10. Ćwiczenia praktyczne z użyciem pomp infuzyjnych; (2,5h)

TIVA - Znieczulenie dożylne