Ultrasonografia w anestezjologii regionalnej. Kurs pod patronatem PTAiIT

Informacje o kursie

 • Kurs 100 / 23-24.06.2023
 • 23.06.2023 – piątek  14:00 – 18:30
 • 24.06.2023 – sobota 09:00 – 16:00
 • Koszt kursu: 2300 zł
 • Kompleksowa usługa szkoleniowa zawiera: część merytoryczną, praktyczną, posiłki, przerwy kawowe oraz materiały edukacyjne.

Prowadzący

lek. Radosław Marciniak

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

lek. Marek Zając

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich

dr n. med. Jarosław Kurak

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Powiatowy w Zawierciu

dr n. med. Wojciech Gola

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich

Plan dnia

Piątek

 1. Metody lokalizacji nerwu, kontrola igły – miejsce ultrasonografii w anestezji regionalnej – wykład (14:00 – 14:45)
  (Radosław Marciniak)
 2. Blokady w obbie kończyny górnej – wykład (15:00 – 15:30)
  (Radosław Marciniak)
 3. Blokady kończyny górnej – ćwiczenia praktyczne (15:30 – 16:30; 17:00 – 18:30)
  (Radosław Marciniak, Marek Zając, Jarosław Kurak, Wojciech Gola)
  1. Stacja nr 1: Blokada między mięśniami pochyłymi, blokada nadobojczykowa
  2. Stacja nr 2: Blokada podobojczykowa, splot szyjny głęboki
  3. Stacja nr 3: Blokada pachowa, blokada w połowie ramienia
  4. Stacja nr 4: Blokady dystalne nerwu promieniowego, łokciowego oraz pośrodkowego

Sobota

 1. Blokady w obrębie kończyny dolnej – wykład (9:00 – 10:00) Jarosław
  Kurak
 2. Blokady kończyny dolnej – ćwiczenia praktyczne (10:00 – 10:30; 11:00 – 12:00) (Radosław Marciniak, Marek Zając, Jarosław Kurak, Wojciech Gola)
  1. Stacja nr 1: Blokada nerwu udowego oraz udowo-goleniowego
  2. Stacja nr 2: Blokada nerwu zasłonowego oraz skórnego bocznego uda
  3. Stacja nr 3: Blokady nerwu kulszowego
  4. Stacja nr 4: Blokady dystalne nerwu strzałkowego wspólnego oraz piszczelowego, blokada okołokostkowa
 3. Blokady centralne – wykład (12:00 – 12:30) (Ewa Chabierska)
 4. Blokady centralne – ćwiczenia praktyczne (13:30 – 14:15) (Radosław Marciniak, Marek Zając, Jarosław Kurak, Wojciech Gola)
  1. Stacja nr 1-4: Blokady centralne
 5. Blokada przykręgowa oraz TAP block – wykład (14:30 – 15:00) (Piotr Nowakowski)
 6. Blokada przykręgowa oraz TAP block – ćwiczenia praktyczne (15:00 – 15:30) (Radosław Marciniak, Marek Zając, Jarosław Kurak, Wojciech Gola)
  1. Stacja nr 1 i 2: Blokada przykręgowa
  2. Stacja nr 3 i 4: TAP block
 7. Test końcowy podsumowanie (15:30 – 16:00)
Facebook
Instagram
Tiktok