Kurs 600 Echokardiografia przezklatkowa dla Praktyków (AiIT, OiOM, OIOK, SOR, Izba przyjęć, Anestezjologia, Kardiologia, Medycyna Ratunkowa)

Informacje o kursie

Krótki opis

Kurs jest dedykowany dla osób pracujących w warunkach oddziałów intensywnej opieki medycznej, intensywnego nadzoru kardiologicznego, izby przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych, oddziałów anestezjologii, kardiologii oraz wewnętrznych a także medycyny ratunkowej. Treść wykładów jest zorientowana na wykorzystanie echokardiografii w diagnostyce różnicowej stanów nagłych, ale również w modyfikacji terapii.

Kurs obejmuje wykłady, analizę przypadków klinicznych, pokaz badania echokardiograficznego z odniesieniem do wirtualnej anatomii oraz zajęcia praktyczne w podgrupach z samodzielnym wykonywaniem badań zarówno na modelach jak i z wykorzystaniem symulatora USG. Podczas pracy na symulatorze będzie możliwość oceny patologii mięśnia sercowego w formie analizy przypadków. Kurs jest przeznaczony dla początkujących oraz osób bez doświadczenia w echokardiografii. Program oraz treść wykładów obejmują głównie aspekty praktyczne badania oraz w mniejszym stopniu niezbędną teorię ultrasonografii. Wiedza i umiejętności nabyte podczas kursu są podstawą do samodzielnego wykonywania badań echokardiograficznych i interpretacji wyników.

 • Ilość przyznawanych punktów edukacyjnych: 12
 • Ilość przyznawanych punktów PTU: 12
 • Kurs 600/ 23-24.02.2024
 • 23.02.2024 –piątek
 • 24.02.2024 – sobota
 • Koszt kursu: 2300 zł
 • Kompleksowa usługa szkoleniowa zawiera: część merytoryczną, praktyczną, posiłki, przerwy kawowe oraz materiały edukacyjne.

Prowadzący

pobrane

dr hab. n. med. Maciej Haberka

Prowadzący

Plan dnia

Piątek

 1. 14.30-15.45 Wprowadzenie do echokardiografii: podstawy echokardiografii 2D i technik dopplerowskich, Budowa i obsługa aparatu. Artefakty.
 2. 16.00-17.45 Projekcje echokardiograficzne. Prawidłowy obraz i normy. Anatomia serca i dużych naczyń. Jamy serca – ocena wielkości i funkcji
 3. 18.00-20.00 Badanie echokardiograficzne + wirtualna anatomia. Zajęcia praktyczne w podgrupach.

Sobota

 1. 09.00-10.45 Echokardiografia w OIT – ocena wolemii, hemodynamiki, modyfikacji postępowania.
 2. 10.45-12.00 Ostry zespół wieńcowy, ostry zespół aortalny, ostra zatorowość płucna, płyn w j osierdziowej – rozpoznawanie i powikłania
 3. 12.15-15.00 Badanie echokardiograficzne + wirtualna anatomia. Zajęcia praktyczne w podgrupach.

Kurs Echokardiografii Gsusg

Facebook
Instagram
Tiktok