Ultrasonografia ma niewątpliwe znaczenie w wykonywaniu blokad centralnych (UltrasoundAssistedNeuraxialBlocks), zarówno w znieczuleniu podpajęczynówkowym jak i zewnątrzoponowym. Odnosząc się do techniki bazującej na punktach anatomicznych, ultrasonografia daje możliwość rzetelniejszej identyfikacji przestrzeni międzykręgowych, linii pośrodkowej kręgosłupa oraz ułatwia wyznaczenie najbardziej odpowiedniego miejsca wprowadzenia igły czy kąta jej natarcia. Zmniejsza ilość prób wprowadzenia igły oraz liczbę kontaktu igła-kość.

Pisząc o zaletach wykorzystania USG w blokadach centralnych warto zauważyć, iż są one szczególnie zauważalne w przypadkach takich jak: pacjenci ze skrajną otyłością lub anomaliami budowy np. kręgosłupa. Zgodnie z wytycznymi brytyjskiego NICE, ultrasonografię w omawianych blokadach uznaje się za bezpieczną oraz pomocną metodę podczas wykonywania znieczulenia, np. zewnątrzoponowego.

Tradycyjne metody wprowadzenia igły – palpacyjne – niejednokrotnie bywają mylne. Istnieją sytuacje, że wyznaczony poziom np. L2/L3 okazuje się być innym w rzeczywistości, np. L3/L4. Badania dowodzą, iż często popełnianym błędem przy palpacyjnej ocenie przestrzeni międzykręgowych jest wyznaczenie nietrafnej przestrzeni. Niedokładnerozpoznanie przestrzeni międzykręgowej (powyżej poziomu stożka rdzeniowego) może zatem skutkować groźnymi powikłaniami neurologicznymi.

Czy można więc wykonywać blokady centralne tylko pod kontrolą USG? Blokady centralne można wykonywać w pełni pod kontrolą USG (UltrasoundGuidedNeuraxialBlocks), obserwując drogę igły w czasie rzeczywistym, lecz w tej sytuacji problem polega na kłopotach z uwidocznieniem igły (ostry kąt natarcia). Poza tym, procedura wymaga dość dużych zdolności manualnych, zwykle także udziału asysty.

Facebook
Instagram
Tiktok