O szkole

onas

Punkty edukacyjne

Szanowni Uczestnicy !

Informujemy, że w dn. 19.10.2016 Górnośląska Szkoła Ultrasonografii i Diagnostyki Medycznej uzyskała wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe prowadzonego przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach. Z tego tytułu zyskaliśmy uprawienia do przyznawania punktów edukacyjnych uczestnikom zakończonych szkoleń. Liczba punktów edukacyjnych odpowiada liczbie zrealizowanych godzin edukacyjnych na które składają się miedzy innym kursy USG płuc.

unia-logo

 

 

Szanowni Państwo, z radością informujemy, iżMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich „Rozwój Spółki poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii diagnostycznej i szkoleniowej z zastosowaniem ultrasonografii w diagnostyce obrazowej”

Celem projektu jest wdrożenie innowacji w diagnostyce oraz w szkoleniach.

Efektem realizacji projektu będzie:

1. Wprowadzenie innowacyjnych i mało inwazyjnych metod diagnostycznych oraz poszerzenie zakresu badań diagnostycznych wykonywanych przez specjalistów dzięki zakupionej aparaturze medycznej, a także skrócenie czasu oczekiwania na badania.

2. Wprowadzenie innowacyjnych metod szkoleniowych dla uczestników kursów poprzez wykorzystanie nowoczesnego systemu audiowizualnego pozwalającego na prezentowanie zaawansowanych badań pokazowych, pełną integrację z aparaturą ultrasonograficzną oraz poszerzenie ich o dodatkowe dziedziny szkoleń dla lekarzy specjalności, takich jak : radiologia, ginekologia, onkologia, ortopedia, chirurgia naczyniowa, endokrynologia, a także zwiększenie liczby kursantów.

 

Całkowita wartość projektu: 2 653 569,98 zł
Wydatki kwalifikowalne : 2 428 814,80 zł
Dofinansowania z UE : 1.092.966,00 zł

 

Dzięki powyższej inwestycji Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została doposażona
w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.

Zapraszamy do obejrzenia

Ważne dokumenty:
– Regulamin szkoleń