O szkole

onas

Punkty edukacyjne

Szanowni Uczestnicy !

Informujemy, że w dn. 19.10.2016 Górnośląska Szkoła Ultrasonografii uzyskała wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe prowadzonego przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach. Z tego tytułu zyskaliśmy uprawienia do przyznawania punktów edukacyjnych uczestnikom zakończonych szkoleń. Liczba punktów edukacyjnych odpowiada liczbie zrealizowanych godzin edukacyjnych.