USG W stanach zagrożenia życia-protokoły eFAST,BLUE, CUS,Gastric Ultrasound(GS), Transcranial doppler (TCD)

Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia – protokoły eFAST, BLUE, CUS, Gastric Ultrasound (GA), Transcranial doppler (TCD)

Termin warsztatów: 2.09.2020, godz. 13.00 – 16.00

Planowana liczba uczestników: 20

Założenia: 1 instruktor – 5 uczestników, liczba stacji – 4, 45 minut na każdą stację

Koszt warsztatu: 200 zł

 

Stanowisko Nr 1: Przyłóżkowe badanie wg protokołu eFAST

Prowadzący: Szymon Białka

 

Stanowisko Nr 2: Ultrasonograficzna ocena układu oddechowego – Protokół BLUE + CUS

Prowadzący: Bartosz Wilczyński

 

Stanowisko Nr 3: Transcranial doppler w POC

Prowadzący: Piotr Nowakowski

 

Stanowisko Nr 4: Gastric ultrasound – ultrasonograficzna ocena wypełnienia żołądka oraz gastroparezy

Prowadzący: Wojciech Gola

Zapisz się na warsztat