Zastosowanie Echokardiografii w badaniu przezklatkowym i przezprzełykowym w OIT

Informacje o kursie

ZASTOSOWANIE ECHOKARDIOGRAFII W BADANIU PRZEZKLATKOWYM I PRZEZPRZEŁYKOWYM W OIT

Termin warsztatów: Wtorek, 31.08.2021 godz. 9:00-13:00

Planowana liczba uczestników: 30

Założenia: 1 instruktor – 6 uczestników, Liczba stacji – 4, 45 minut na każdą stację,

Koszt warsztatu: 300 zł

Sala nr: 1

 

Stacja Nr 1: Przezklatkowe badanie echokardiograficzne w warunkach OIT – ćwiczenia na modelu / Protokół FATE i ocena nawodnienia pacjenta

Prowadzący: Mirosław Czuczwar

 

Stacja Nr 2: Przezprzełykowe badanie echokardiograficzne w warunkach OIT, bloku operacyjnego i SOR – ćwiczenia na fantomie

Prowadzący: Paweł Majewski

 

Stacja Nr 3: Kaniulacja naczyń centralnych pod kontrolą USG

Prowadzący: Marek Zając

 

Stacja Nr 4: Przezklatkowe badanie echokardiograficzne w warunkach OIT – ćwiczenia na modelu /Podstawowe pomiary echokardiograficzne/

Prowadzący: Dorota Sobczyk

Dla członków PTU 10% rabatu!