Zastosowanie Echokardiografii w badaniu przezklatkowym i przezprzełykowym w OIT

Informacje o kursie

ZASTOSOWANIE ECHOKARDIOGRAFII W BADANIU PRZEZKLATKOWYM I PRZEZPRZEŁYKOWYM W OIT

Termin warsztatów: 2.09.2020, godz.. 9.00 – 13.00

Planowana liczba uczestników: 30

Założenia: 1 instruktor – 6 uczestników, Liczba stacji – 5, 45 minut na każdą stację,

Koszt warsztatu: 300 zł

 

Stanowisko Nr 1: Przezklatkowe badanie echokardiograficzne w warunkach OIT – ćwiczenia na modelu / Protokół FATE i ocena nawodnienia pacjenta

Prowadzący: Mirosław Czuczwar

 

Stanowisko Nr 2: Przezprzełykowe badanie echokardiograficzne w warunkach OIT, bloku operacyjnego i SOR – ćwiczenia na fantomie

Prowadzący: Paweł Majewski

 

Stanowisko Nr 3: Kaniulacja naczyń centralnych pod kontrolą USG

Prowadzący: Marek Zając

 

Stanowisko Nr 4: Przezklatkowe badanie echokardiograficzne w warunkach OIT – ćwiczenia na modelu /Podstawowe pomiary echokardiograficzne

Prowadzący: Dorota Sobczyk

 

Stacja Nr 5: Omówienie najczęściej występujących patologii w echokardiografii – prezentacja przypadków

Prowadzący: Marcin Wąsowicz

Dla członków PTU 10% rabatu!