Kurs 701 – Zakładanie wkłuć obwodowych pod kontrolą USG. Trudne dostępy żylne

Informacje o kursie

  • Kurs 701 / 16.01.20223
  • 16.01.20223 – Poniedziałek 15:30-20:30
  • Koszt kursu: 600 zł
  • Kompleksowa usługa szkoleniowa zawiera: część merytoryczną, praktyczną, przerwy kawowe oraz materiały edukacyjne.

Prowadzący

pobrane

dr. n med. Mateusz Wilk

Plan dnia

Poniedziałek

  1. Zasady fizyki i właściwości ultradźwięków. Działanie aparatu ultrasonograficznego z uwzględnieniem najważniejszych funkcji. Prawidłowa obsługa aparatu USG. Rodzaje projekcji i metody obrazowania. Rodzaje głowic i tryby obrazowania. Artefakty i właściwe sposoby ich interpretacji.
  2. Metody prawidłowej kontroli igły w obrazowaniu USG.
  3. Trudne dostępy obwodowe. Metody optymalizacji warunków anatomicznych.
  4. Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna obwodowych naczyń żylnych. Badanie pokazowe.
  5. Ćwiczenia na fantomach  i modelach żywych.