Kurs 700 – Zakładanie wkłuć obwodowych, centralnych i tętniczych pod kontrolą

Informacje o kursie

  • Kurs 700 / 02.10.2023
  • 02.10.2023 – Poniedziałek 15:30-20:30
  • Koszt kursu: 800 zł
  • Kompleksowa usługa szkoleniowa zawiera: część merytoryczną, praktyczną, przerwy kawowe oraz materiały edukacyjne.

Prowadzący

pobrane

dr. n med. Mateusz Wilk

Plan dnia

Poniedziałek

  1. Zasady fizyki i właściwości ultradźwięków. Działanie aparatu ultrasonograficznego z uwzględnieniem najważniejszych funkcji. Prawidłowa obsługa aparatu USG. Rodzaje projekcji i metody obrazowania. Rodzaje głowic i tryby obrazowania. Artefakty i właściwe sposoby ich interpretacji.
  2. Metody prawidłowej kontroli igły w obrazowaniu USG.
  3. Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna żył obwodowych, żył szyjnych wewnętrznych, żył podobojczykowych, żył udowych. Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna tętnic promieniowych, łokciowych, ramiennych, udowych, grzbietowych stopy. Prawidłowe ułożenie pacjenta do procedur inwazyjnych. Badanie pokazowe.
  4. Ćwiczenia na fantomach i modelach żywych
Facebook
Instagram
Tiktok