Warsztaty po kursie on-line

Informacje o kursie

  • Warsztaty po kursie on-line / 26.09.2020
  • 26.09.2020 – sobota  17:00 – 20:00
  • Koszt kursu: 699 zł

Prowadzący

pobrane

lek. Wojciech Gola

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich

pobrane

lek. Radosław Marciniak

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Plan dnia

Szkolenie prowadzone jest metodą nauczania zdalnego-ON LINE.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, którzy chcą zapoznać się z ultrasonograficzną oceną układu oddechowego w diagnostyce wstępnej oraz w ocenie postępów choroby / leczenia w pacjentów zainfekowanych wirusem SARS-CoV-2. Wykłady przeplatane będą bezpośrednim przekazem video z sali szkoleniowej, gdzie trener na modelu żywym będzie prezentował i omawiał przyłożenia .

Metoda ta pozwala na interakcję uczestników kursu z prowadzącym, zadawaniem pytań i wyjaśnianiem tego co się dzieje i czego można się spodziewać podczas badania. Po kursie, każdy z uczestników otrzymuje 10 minutową konsultację w formie videokonferencji z instruktorem celem usystematyzowania zdobytej wiedzy.

Dla osób chcących odbyć praktyczna część szkolenia, zorganizowaliśmy warsztaty praktyczne.

3 GODZINNE WARSZTATY PRAKTYCZNE będą odbywały się w grupach:

3 uczestników, 1 trener, 1 model żywy, 2 aparaty.