Kurs 180 Ultrasonografia Jamy brzusznej oraz podstawowe protokoły POC

Informacje o kursie

 • Ilość przyznawanych punktów edukacyjnych: 12
 • Ilość przyznawanych punktów PTU: 12
 • Kurs 180/ 02-03.06.2023
 • 02.06.2023 – piątek 14:00 – 20:00
 • 03.06.2023 – sobota 9:00 – 15:00
 • Koszt kursu: 1900 zł
 • Kompleksowa usługa szkoleniowa zawiera: część merytoryczną, praktyczną, posiłki, przerwy kawowe oraz materiały edukacyjne.

Prowadzący

pobrane

lek. Wojciech Bąkowski

Prowadzący

Plan dnia

Piątek

Blok dydaktyczny nr 1 – Podstawy ultrasonografii

Godzina: 14:00 – 15:00

 1. Historia ultrasonografii.
 2. Zasady fizyki i właściwości ultradźwięków.
 3. Działanie aparatu ultrasonograficznego z uwzględnieniem najważniejszych funkcji.
 4. Rodzaje projekcji i metody obrazowania.
 5. Rodzaje głowic i tryby obrazowania.
 6. Zasady prawidłowej orientacji obrazu.
 7. Prawidłowa obsługa aparatu USG.
 8. Artefakty i właściwe sposoby ich interpretacji.
 9. Metody prawidłowej kontroli igły pod głowicą USG – podstawy ultrasonografii interwencyjnej.
 10. Dyskusja.

 

15:00 – 16:00 Lunch

 

Blok dydaktyczny nr 2 – Emergency

Godzina: 16:00 – 16:30

 1. Zastosowanie ultrasonografii w medycynie ratunkowej i stanach nagłych.
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy jako miejsce szybkiej diagnostyki ultrasonograficznej.
 3. Odwracalne i nieodwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.
 4. Patofizjologiczne podstawy wstrząsu.
 5. Badanie ultrasonograficzne pacjenta we wstrząsie.
 6. Nowoczesne protokoły szybkiej oceny ultrasonograficznej pacjenta we wstrząsie.
 7. Protokół FAST – Focused Assessment with Sonography in Trauma.
 8. Rozszerzony protokół EFAST – Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma.
 9. Protokół RUSH – Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension.
 10. Dyskusja.

Godzina: 16.30 – 17.30  Ćwiczenia

Badanie pokazowe – Protokół FAST, protokół RUSH, protokół EFAST.
Warsztaty indywidualne – Protokół FAST, protokół RUSH, protokół EFAST.

 

Blok dydaktyczny nr 3 – Wątroba i drogi żółciowe

Godzina: 17:30 – 18:30

 1. Anatomia i topografia wątroby i dróg żółciowych.
 2. Metody prawidłowego badania ultrasonograficznego wątroby i dróg żółciowych.
 3. Wykonywanie pomiarów narządów i normy wielkości.
 4. Obrazowanie naczyń tętniczych i żylnych wątroby.
 5. Wybrane patologie wątroby i dróg żółciowych – metody ich prawidłowej diagnostyki z uwzględnieniem rozpoznań różnicowych:
  • ostre zapalenie wątroby,
  • przewlekłe zapalenie wątroby,
  • torbiel prosta wątroby,
  • torbiel wątroby powikłana krwawieniem,
  • ropień wątroby,
  • marskość wątroby,
  • stłuszczenie wątroby,
  • nowotwory wątroby: naczyniak jamisty wątroby, gruczolak wątroby, rak wątrobowokomórkowy HCC, przerzuty nowotworowe w wątrobie,
  • powiększenie pęcherzyka żółciowego,
  • kamica pęcherzyka żółciowego,
  • ostre kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego,
  • ostre bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego,
  • przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego,
  • porcelanowy pęcherzyk żółciowy,
  • rak pęcherzyka żółciowego,
  • rak dróg żółciowych.
 6. Studium przypadków.
 7. Dyskusja.

Godzina: 18.30 – 20.00 Ćwiczenia

Badanie pokazowe – USG Wątroby i układu żółciowego.
Warsztaty indywidualne – USG Wątroby i układu żółciowego.

Ćwiczenia z całości materiału.

Sobota

Blok dydaktyczny nr 4 – Trzustka, śledziona, aorta i naczynia trzewne

Godzina: 9:00 – 10:00

 1. Anatomia i topografia trzustki, śledziony i wybranych naczyń – aorty brzusznej, żyły głównej dolnej, naczyń nerkowych, krezkowych, śledzionowych, pnia trzewnego i jego odgałęzień.
 2. Metody prawidłowego badania ultrasonograficznego trzustki, śledziony i aorty.
 3. Wykonywanie pomiarów narządów i normy wielkości.
 4. Obrazowanie unaczynienia narządów miąższowych.
 5. Wybrane patologie trzustki, śledziony i aorty brzusznej – metody ich prawidłowej diagnostyki z uwzględnieniem rozpoznań różnicowych:
  • ostre zapalenie trzustki,
  • przewlekłe zapalenie trzustki,
  • pseudotorbiele trzustki,
  • rak trzustki,
  • splenomegalia,
  • torbiel prosta śledziony,
  • nowotwory śledziony,
  • tętniak aorty brzusznej i tętnic biodrowych.
 6. Studium przypadków.
 7. Dyskusja.

Godzina: 10.00 – 11.00 Ćwiczenia

Badanie pokazowe – USG narządów i naczyń jamy brzusznej.
Warsztaty indywidualne – USG narządów i naczyń jamy brzusznej.

 

Blok dydaktyczny nr 5 – Układ moczowy

Godzina: 11:00 – 12:00

 1. Anatomia i topografia nerek, pęcherza moczowego i prostaty.
 2. Metody prawidłowego badania ultrasonograficznego nerek, pęcherza moczowego i prostaty.
 3. Wykonywanie pomiarów narządów i normy wielkości.
 4. Obrazowanie unaczynienia nerkowego.
 5. Wybrane patologie nerek, pęcherza moczowego i prostaty – metody ich prawidłowej diagnostyki z uwzględnieniem rozpoznań różnicowych:
  • Nowotwory złośliwe i łagodne układu moczowego: rak nerkowokomórkowy RCC, przerzuty nowotworowe w nerkach, angiomiolipoma nerki AML, rak pęcherza moczowego.
  • torbiel prosta nerki,
  • torbiel złożona nerki,
  • ropień nerki,
  • roponercze,
  • wodonercze, poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego,
  • miejscowe poszerzenie kielicha nerkowego,
  • kamica układu moczowego,
  • nefrokalcynoza korowa i nefrokalcynoza rdzeniowa,
  • uchyłek pęcherza moczowego,
  • kamica pęcherza moczowego,
  • łagodny przerost gruczołu krokowego.
 6. Studium przypadków.
 7. Dyskusja.

Godzina: 12.00 – 13.00 Ćwiczenia

Badanie pokazowe – USG układu moczowego.
Warsztaty indywidualne – USG układu moczowego.

13:00 – 14:00 Lunch

 

Blok dydaktyczny nr 6 – Zasady prawidłowego tworzenia i interpretacji opisu USG jamy brzusznej – wykład

Godzina: 14:00 – 14:30

 1. Analiza i interpretacja opisów USG jamy brzusznej i przypadków klinicznych.
 2. Metody tworzenia opisu USG narządów jamy brzusznej.

Ćwiczenia z całości materiału, rozdanie certyfikatów, zakończenie kursu.

Godzina: 14:30 – 15:00

Facebook
Instagram
Tiktok