Kurs 118 Tracheostomia przezskórna w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – od A do Z

Informacje o kursie

Krótki opis

Kurs 118 – Założeniem kursu jest przeszkolenie uczestników we wszystkich technikach i wariantach tracheostomii przez skórnej w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z dostępnych technik na polskim rynku- technika Griggsa.

 • Ilość przyznawanych punktów edukacyjnych: 12
 • Ilość przyznawanych punktów PTU: 12
 • Kurs 118 / 12.03.2022
 • 12.03.2022 Sobota 10:00 – 18:00
 • Koszt kursu: 1400 zł
 • Kompleksowa usługa szkoleniowa zawiera: część merytoryczną, praktyczną, posiłki, przerwy kawowe oraz materiały edukacyjne.

Prowadzący

pobrane

dr n. med. Bartosz Kudliński

Prowadzący

Plan dnia

Sobota

Program szczegółowy :

 1. Historia – jak powstała koncepcja tracheostomii przezskórnej i jak ewoluowała do czasów współczesnych – 10 min.
 2. Wskazania i timing wykonania tracheostomii przezskórnej – analiza współczesnego piśmiennictwa i wytycznych – 15 min
 3. Zastosowanie ultrasonografii podczas tracheostomii przezskórnej – 15 min
 4. Zastosowanie bronchofiberoskopii – podczas tracheostomii przezskórnej – 15 min
 5. Zajęcia praktyczne bronchofiberoskopii na modelach sztucznych – 30 min

Przerwa lunch

 1. Zasady ogólne – kwalifikacja pacjenta, wybór techniki – indywidualizacja kliniczna, przygotowanie sprzętu, ułożenie, drogi oddechowe i wentylacja podczas zabiegu, aseptyka, obłożenie, dokumentacja medyczna i inne – 30 min
 2. Tracheostomia wsteczna – część teoretyczna – 10 min
 3. Tracheostomia wsteczna – część praktyczna – pokaz i zajęcia w grupach – 45min
 4. Techniki antegrade – część teoretyczna oraz pokazy filmów – 45 min
 5. Techniki antegrade – część praktyczna – pokaz i zajęcia w grupach – 180 min