Optymalizacja postepowania terapeutycznego w oddziale intensywnej terapii za pomocą obrazowania ultrasonograficznego - kurs zaawansowany

Przedmiotem kursu 110 jest rozszerzenie wszystkich znanych protokołów POC, omówienie i zaprezentowanie procedur inwazyjnych w OIT (tracheostomia przezskórna, paracenteza, pericardiocenteza, torakocenteza), a także diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej wraz z prezentacją najczęstszych patologii z punkt widzenia intensywisty.

Termin kurs : 24-25.05.2019

Zapisz się na kurs

Dzień 1

14:00 -14:15 Rejestracja, przywitanie uczestników.

14:15 -15:30 USG płuc – najczęstsze patologie płucne, diagnostyka i monitorowanie procesu terapeutycznego: odma opłucnowa, niedodma, zapalenie płuc, ARDS, diagnostyka płynu w opłucnej, zatorowość płucna.

15:30 – 16:00 Lunch

16:00 -16:30 Ultrasonograficzna optymalizacja parametrów wentylacji mechanicznej, dobór optymalnego PEEP, ocena skuteczności manewrów rekrutacyjnych

16:30 – 17:30 Najczęściej wykonywane procedury inwazyjne w OIT (wkłucia donaczyniowe, tracheostomia przezskórna, paracenteza, pericardiocenteza, torakocenteza)

17:30 -19:00 Ćwiczenia z wykorzystaniem modela żywego.

19:00 Podsumowanie, dyskusja

 

Dzień 2

9:00 –11:00 Monitorowanie hemdynamiczne w OIT z wykorzystaniem ultrasonografii:

  1. ocena frakcji wyrzutowej,
  2. obliczanie objętości wyrzutowej oraz rzutu serca
  3. ocena wolemii pacjenta – nie tylko pomiar IVC
  4. protokół FALLS i diagnostyka najczęstszych przyczyn wstrząsu u pacjenta w OIT

11:00 -12:00 Ćwiczenia z wykorzystaniem modela żywego.

12:00 -12:30 „The Forgotten Ventricle” – ocena funkcji prawej komory jako kluczowy element badania pacjenta w OIT.

12:30 -13:30 Ćwiczenia z wykorzystaniem modela żywego.

13:30-14:00 Lunch

14:00-14:45 Omówienie najczęstszych patologii kardiologicznych (prezentacje przypadków klinicznych)

14:45 15:15 Podstawy sonoanatomiczne w diagnostyce ultrasonograficznej jamy brzusznej – punk widzenia intensywisty.

15:15-15:45 Ćwiczenia z wykorzystaniem modela żywego.

15:45-16:15 Ultrasonograficzna ocena nadciśnienia śródbrzusznego, „gastric ultrasound” oraz ocena gastroparezy u pacjentów krytycznie chorych.

16:15 -17:00 Ćwiczenia z wykorzystaniem modela żywego.

17:00-17:30 Prezentacja najciekawszych przypadków klinicznych

17:30 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów

Informacje

1500 zł

Conference Room of the Silesian School of Ultrasound in Chorzów at ul.Gałeczki 54

nowy_budynek1