Kursu 113 Znieczulenie całkowicie dożylne ( TIVA TCI ) w praktyce

Krótki opis

Kurs 113 / 30.11.2019

  •  30.11.2019 – sobota 9:00 – 18:00
Zapisz się na kurs

Znieczulenie całkowicie dożylne (TIVA TCI) w praktyce,
czyli jak znieczulać dobrze, bezpiecznie i „na czasie”
Znieczulenie całkowicie dożylne (TIVA TCI) nie jest popularną metodą znieczulenia ogólnego w Polsce, w przeciwieństwie do krajów skandynawskich i anglosaskich, gdzie jest tak samo lub bardziej cenione aniżeli anestezja wziewna. Jest to spowodowane niską świadomością lekarzy anestezjologów co do przydatności tego znieczulenia, a także całkowitym brakiem szkoleń w tym zakresie. Przeciwnicy tej metody uważają również, że podczas stosowania tego rodzaju znieczulenia dochodzi znacznie częściej do śródoperacyjnego powrotu świadomości (ŚPŚ). Narodowy audyt przeprowadzony w Wielkiej Brytanii (NAP5) dotyczący tego zjawiska pokazał dobitnie to, że mała wiedza lekarzy anestezjologów na temat tego jak stosować anestezję całkowicie dożylną, jest główną przyczyną ŚPŚ, a nie słabość tej techniki znieczulenia. Wychodząc Państwu naprzeciw pragniemy zaproponować udział w praktycznym kursie, który pozwoli uzupełnić i ugruntować wiedzę na temat TIVA TCI, a program praktyczny oparty na brytyjskich wytycznych skutecznie Państwa przekona do stosowania tej metody znieczulenia w codziennej praktyce.
1. Farmakokinetyka i farmakodynamika propofolu i remifentanylu, stężenie osoczowe
i efektorowe, opis modeli Schnider’a, Marsh’a, Minto;
2. Omówienie NAP5, monitorowanie stanu świadomości; (1,5h)
3. Wskazania do TIVA TCI;
4. Wybór modelu w zależności od wieku, obciążeń pacjenta (ASA), ryzyka zabiegu:
chirurgia- w tym ginekologia i urologia, laryngologia, neurochirurgia, chirurgia
dziecięca, chirurgia jednego dnia, sedacja;
5. TIVA TCI i „cancer recurrence” czyli znieczulenie w onkologii; (1,5h)
6. TIVA TCI i anestezja regionalna- „to naprawdę działa” (ESP block, RSB block, QLB
block);
7. Ćwiczenia praktyczne z użyciem USG; (1,5h)
8. Omówienie pomp infuzyjnych i innych niezbędnych sprzętów do prowadzenia TIVA
TCI;
9. Pułapki TIVA TCI;
10. Ćwiczenia praktyczne z użyciem pomp infuzyjnych; (2,5h)

Ulotka informacyjna

Koszt szkolenia: 900 zł

Wykładowcy

dr. n med. Monika Willand- Słaboń

Górnośląska Szkoła Ultrasonografii i Diagnostyki Medycznej w Chorzowie.

Górnośląska Szkoła Ultrasonografii i Diagnostyki Medycznej w Chorzowie  przy ul. Gałeczki 54, Chorzów
nowy_budynek1