Diagnostyka ultrasonograficzna szyi. Tarczyca. Węzły chłonne. Ślinianki.

Ilość przyznawanych punktów edukacyjnych: 12

Poniedziałek 12 marzec, Wtorek 13 marzec, 2018

 • 2 dni
 • 4-6 godzin
 • poniedziałek: 14:00 – 18:00, wtorek: 09:00 – 15:00

Krótki opis

Kurs 202 – Diagnostyka ultrasonograficzna szyi. Tarczyca. Węzły chłonne. Ślinianki.

Zapisz się na kurs
Dzień 1

 1. Zasady wykonywania badań ultrasonograficznych. Podstawy teoretyczne powstawania obrazu w badaniu USG, nazewnictwo, nomenklatura. Rodzaje aparatów i głowic. Organizacja pracowni USG.
 2. Obsługa aparatu USG. Zasady obowiązujące podczas badania ultrasonograficznego.
 3. Ultrasonografia szyi – rodzaje badań, możliwości diagnostyczne.
 4. Badanie ultrasonograficzne tarczycy – anatomia, podstawowe patologie, zasady opisu badań.
 5. Ultrasonografia przytarczyc – anatomia, podstawowe patologie, zasady opisu badań.
 6. Badanie ultrasonograficzne tarczycy i przytarczyc – prezentacja.
 7. Ćwiczenia na fantomach i modelach żywych.

Dzień 2

 1. Ultrasonografia węzłów chłonnych szyi – zasady oceny, granice normy.
 2. Ultrasonografia węzłów chłonnych szyi – zmiany w obrębie węzłów chłonnych w podstawowych i przykładowych patologiach.
 3. Ultrasonografia ślinianek – anatomia, położenie narządów i zasady badania, przegląd patologii.
 4. Ultrasonografia węzłów chłonnych i ślinianek – prezentacja.
 5. Ćwiczenia na fantomach i modelach żywych.
 6. Podsumowanie kursu – pytania oraz dyskusja.
 7. Rozdanie certyfikatów i zakończenie kursu.

Informacje

Koszt szkolenia: 1500zł

Prowadzący

dr n. med. Wojciech Sraga

Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Górnośląska Szkoła Ultrasonografii

Szkolenie odbywa się w nowym budynku przy ul. Gałeczki 54, Chorzów

nowy_budynek1

Zapisz się na kurs