Kurs 116 - Zastosowanie Ultrasonografii w Medycynie paliatywnej

Ilość przyznawanych punktów edukacyjnych: 12

  • 08-09.11.2019
Zapisz się na kurs

Przedmiotem kursu 116 są  procedury zabiegowe i diagnostyczne pod kontrolą USG wykonywane bezpośrednio przy łóżku pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z pacjentem w stanach nagłych występujących w medycynie paliatywnej.

Zastosowanie Ultrasonografii w Medycynie Paliatywnej

 

Dzień 1

  1. Ultrasonografia – nie taki diabeł straszny ? – 30 min

 

  1. Podstawowe zasady obsługi aparatów USG. – 30 min

 

  1. Rola Ultrasonografii w diagnostyce i procedurach zabiegowych przy łóżku chorego – cz. I

serce ( kurczliwość, hypowolenia, tamponada)

Ćwiczenie na modelach

1 H

układ naczyniowy (hypowolenia, odwodnienie, zakrzepica)

Ćwiczenia na modelach: fizjologia

1H

układ oddechowy ( odma, obrzęk, zapalenie, płyn )

Ćwiczenia : fizjologia, patologie i  punkcje jamy opłucnowej

1H

 

 

Dzień 2

  1. Rola Ultrasonografii w diagnostyce przy łóżku chorego – cz. II

 

układ kostno – stawowy ( złamania, wysięk stawowy, guzy)

proste blokady przeciwbólowe (splot barkowy, blokady w obrębie powięzi biodrowej, ZO z dostępu krzyżowego, Erector Spine Plane Block, blokady dostawowe, nerw udowy)

Ćwiczenia na modelach żywych – 2 H

 

układ pokarmowy (niedrożność, ocena perystaltyki, płyn w jamie otrzewnowej)

Ćwiczenia na modelach żywych :  Ocena ultrasonograficzna układu pokarmowego,  punkcje jamy brzusznej.

Ćwiczenia na modelach żywych – 1 H

 

układ moczowy ( zatrzymanie moczu, anuria, wodonercze)

Ćwiczenia na modelach żywych : Ocena ultrasonograficzna układu moczowego, punkcje nadłonowe pęcherza moczowego

Ćwiczenia na modelach żywych – 1 H

 

układ nerwowy ( obrzęk nerwu wzrokowego)

Ćwiczenia na modelach żywych : ocena grubości osłonki nerwu wzrokowego

Ćwiczenia na modelach żywych – 1 H

 

wkłucia donaczyniowe (obwodowe i centralne). Techniki zakładania cewników typu PICC.

Ćwiczenia na fantomach.

Ćwiczenia na modelach żywych – 1 H

Informacje

Koszt szkolenia: 1500zł

Patronat naukowy

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału lekarskiego z Oddziałem lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prowadzący

dr. n med. Luay-Al.-Qadi

Górnośląska Szkoła Ultrasonografii i Diagnostyki Medycznej w Chorzowie.

Sala Konferencyjna Górnośląskiej Szkoły Ultrasonografii i Diagnostyki Medycznej w Chorzowie przy ul. Gałeczki 54

 

nowy_budynek1