Diagnostyka ultrasonograficzna szyi. Tarczyca. Węzły chłonne. Ślinianki.

202-

Poniedziałek 27 listopad, Wtorek 28 listopad, 2017

 • 2 dni
 • 10 godzin
 • poniedziałek: 15:00 – 20:00, wtorek: 09:00 – 14:00

Krótki opis

Kurs 202 – Diagnostyka ultrasonograficzna szyi. Tarczyca. Węzły chłonne. Ślinianki.

Zapisz się na kurs
PONIEDZIAŁEK 15:00 – 20:00

 1.  Zasady wykonywania badań ultrasonograficznych. Podstawy teoretyczne powstawania obrazu w badaniu USG, nazewnictwo, nomenklatura. Rodzaje aparatów i głowic. Organizacja pracowni USG.
 2. Obsługa aparatu USG. Zasady obowiązujące podczas badania ultrasonograficznego.
 3. Ultrasonografia szyi – rodzaje badań, możliwości diagnostyczne.
 4. Badanie ultrasonograficzne tarczycy – anatomia, podstawowe patologie, zasady opisu badań.
 5. Ultrasonografia przytarczyc – anatomia, podstawowe patologie, zasady opisu badań.
 6. Badanie ultrasonograficzne tarczycy i przytarczyc – prezentacja.
 7. Ćwiczenia na fantomach i modelach żywych.

 

Wtorek 9:00 – 14:00

 1. Ultrasonografia węzłów chłonnych szyi – zasady oceny, granice normy.
 2. Ultrasonografia węzłów chłonnych szyi – zmiany w obrębie węzłów chłonnych w podstawowych i przykładowych patologiach.
 3. Ultrasonografia ślinianek – anatomia, położenie narządów i zasady badania, przegląd patologii.
 4. Ultrasonografia węzłów chłonnych i ślinianek – prezentacja.
 5. Ćwiczenia na fantomach i modelach żywych.
 6. Podsumowanie kursu – pytania oraz dyskusja.
 7. Rozdanie certyfikatów i zakończenie kursu.

Informacje

Koszt szkolenia: 1400zł

KIEROWNIK NAUKOWY I PROWADZĄCY KURS

profesor
dr n. med. Wojciech Sraga

Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Górnośląska Szkoła Ultrasonografii i Diagnostyki Medycznej w Chorzowie.

Szkolenie odbywa się w nowym budynku przy ul. Gałeczki 54, Chorzów

 

nowy_budynek1

Zapisz się na kurs